En hilsen fra PYD [Det Demokratiske Samlings Parti] til “Globalt Forår” festivalen i København

Der er gået et år siden starten på kampen i Syrien mod undertrykkelsen, udnyttelse og diktaturet. Vores folk er nået til et punkt, hvor de vil have deres basale menneskerettigheder og siger endelig nej til den mangeårige undertrykkelse. Kurderne i Syrien vil gennem deres modstand mod de undertrykkende kræfter vise omverden er nu er det nok og at de vil accepteres og respekteres på lige fod med andre folk.

I 1963 kom Baas- partiet til magten ved et militærkup og fik dannet et diktaturstyre, hvor alle folkeslag blev undertrykt fra dag et af. Alle folkeslag fik skabt en frygt, som gjorde at de ikke turde ytre sig om sine rettigheder, da det i værste tilfælde kunne fører til døden.

Det der sker i Syrien i dag er en menneskelig tragedie og der foregår en generel modstand mod det totalitære styre. Modstanden mod regimet bliver først og fremmest udført af det syriske folk og efterfølgende af kurderne.

Os i PYD (Det Demokratiske Samlings Parti) er det banebrydende parti i Vest-Kurdistan og har sammen med nogle af Syriens demokratiske kræfter skabt en fælles front under navnet ”Syriens Demokratiske Forandrings Koordinering”, med hensigten om indførelse af demokrati og fred.

Vi ønsker klart, at ødelægge Baas- regimet gennem den fælles front og kamp.

Baas- regimet har altid benægtet kurdernes anerkendelse og udført den kraftigste assimilation mod kurderne, med det klare mål om en arabisering af dem. Denne anvendelse mod kurderne foregår stadig den dag i dag. Baas- regimets militær har fornyeligt angrebet byen Halep, hvor de bl.a. dræbte 4 civile kurdere. Mens kurderne oplever sådanne tragiske angreb, er der ingen i den nationalistiske syriske opposition, da stadig anerkender kurderne som et separat folk.

Vores parti PYD’s mål er, at få indført demokrati, lige rettigheder og frihed. Vi kæmper for, at der inden for Syriens grænser kan skabes et autonomi for kurderne, da der er mulighed for et sådan autonomi med først og fremmest plads til alle folkeslag.

De europæiske lande har gennem historien dannet ’de europæiske menneskerettigheder og demokratier’ og deres erfaringer vil vi gerne have mulighed for, at få gavn af. Derfor opfordre vi alle europæiske lande og siger således: I må gerne støtte os i vores kamp for indførelse af demokrati i Syrien, samt med ønsket om, at alle folk i Mellemøsten kan leve under fred og lige rettigheder.

Herfra hilser vi det danske folk og regeringen.

 

Det Demokratiske Forsonings Parti [PYD] repræsentantskabet i Danmark

12. Maj 2012, København