KURDER.DK’S REPORTAGE MED BDP-PARLAMENTARIKEREN ALTAN TAN

BDP-parlamenterikaren Altan Tan var i sidste uge inviteret til Danmark og deltog en i del møder under sit besøg. Altan Tan deltog bl.a. i PEN’s debataften om ’Tyrkiet – demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder’, FEY-KURD’s debataften om den seneste politiske udvikling i den kurdiske konflikt og andre relevante møder med herboende organisationer.

Kurder.dk’s reportere var så heldig som de eneste, at få et privatinterview med Altan Tan. Her kommer der så et uddrag, at interviewet med Altan Tan.

Altan Tan blev spurgt ind til arbejdet om den nye forfatning, som parlamentet er ved at udarbejde.

Altan Tan: ”Kort sagt kan man sige, at der er et par  underpunkter der er relevante at nævne her. ’Det kurdiske problem, militæret, religionen og statens forhold, retsvæsnet og reformerne inden for området og diskussionen om hvad der er de lokale ansvarsområder, er punkterne der bliver diskuteret i parlamentet. Der ikke den store tvist om, at der skal laves reformer inden for retsvæsnet og at domstolene og for den sag skyld militæret skal være fuldstændige uafhængige fra det politiske system. Problematikken er de tre andre hovedpunkter, som er ’det kurdiske spørgsmål’, ’religionen og statens forhold’ og ’hvad der er de lokale ansvarsområder’”.

Kan du uddybe ’det kurdiske spørgsmål’ og pt. de problemstillinger der er inden for området?

Altan Tan uddybede det således: ”At modersmålundervisning bliver tilladt for alle folk – det gælder både arabere, kurdere, bosnier og georgere. Problemet her er ikke, at andre folk ønsker modersmålundervisning, men at det er kurderne der ønsker det. Bekymringen for staten er, at kurderne som er den største minoritet i Tyrkiet har dette inderlige ønske om ligebehandling og modersmålundervisning. Man frygter fra statens side, at kurderne gennem modersmålundervisningen ville blive styrket og stå stærkere i et senere ønske om et selvstyre. Hvordan er det et problem? ”Jo hvis kurderne får flere rettigheder og mere medbestemmelse i deres lokalområder, samt evt. et selvstyre frygter man, at kurderne en dag vil omvende selvstyret til en uafhængig stat”. ”Når det kommer til kurderne er der en frygt fra statens side om, at alle kurderne ønsker en selvstændig stat, men staten skal ikke være bange for dannelse af selvstyre, da jeg kun tror, at det vil styrke demokratiprocessen”.

Du nævnte noget om religionens indblanding i staten og den udførte politik. Vil du uddybe det mere konkret?

Altan Tan: ”Statens indblanding i religionen og omvendt er en bekymrende udvikling. Vi siger bl.a., at religionen skal være fri og ikke statsstyret. Når religionen er statsstyret mister religionen sin uafhængighed og selvstændighed. F.eks. hører man i moskeerne pt. ikke noget som helst om, at modtage eller betale renter er ’haram’, fordi det er statsstyret. Imamerne kan ikke kritisere regimet pga. det udefrakommende pres og derfor mister religionen noget af sin funktion. Der skal være plads til alle trosretninger og hvis eksempelvis alevitterne ønsker, at lave et bederum hvor de kan udfører deres religion skal de absolut have lov til dette. Staten har ikke ret til at fortælle folket, hvad der er den rigtige trosretning. Alevitterne har bl.a. af staten fået af vide, at deres ’cemevler’ (red. alevitternes bedested) ikke er gældende for muslimer, men jeg synes at det er op til folk, hvad og hvor de ønsker at bede”.

Hvad har AKP-regeringen går gjort for at skabe fred og demokrati i Tyrkiet?

Altan Tan: ”Regeringen har ønsket om fred og men desværre er de ikke klar til igangsætning af en freds- og demokratiskproces, da de ikke er indstillet til demokratitanken, men derimod er de nationalistiske, højreorienterede, totalitære og hegemoniske i deres politik”.

Hvilke betydning har konflikten i Syrien for kurderne?

Altan Tan: ”Udviklingen i Syrien er meget vigtig for kurderne og fremover vil kurderne lige meget hvad kæmpe for anerkendelsen af sine rettigheder med målet om, at opnå en status. Om regimet forsvinder nu eller om 3 år ved jeg ikke, men det er klart at regimets dage er talt”.

Altan Tan understregede, at han vil fortsætte sin kamp for demokrati og fred i Tyrkiet. Alle mennesker inden for statens grænser skal behandles ens – med respekt og accept for deres forskellighed.

 

Udarbejdet af: kurder.dk/nuce