FEY-KURDS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

FEY-KURD (SAMMENSLUTNINGEN AF KURDISKE FORENINGER I DANMARK)

I dag d. 22. april blev FEY-KURDS GENERALFORSAMLING afholdt. Mødet startede med, at der blev informeret om den seneste udvikling i Kurdistan. I alle fire hjørner af Kurdistan kan man mærke kurdernes trang og lyst til opnåelse af frihed og fred. Kurderne i Irak har de senere år opnået selvbestemmelse i stor grad. I Tyrkiet, Iran og Syrien er folkets kamp og modstand mod de undertrykkende magter, hvor folket bl.a. er villige til at kæmpe til det sidste for at opnå sine rettigheder.

FEY-KURD årsberetning blev formidlet til de fremmødte. 2011 var året, som havde fokus på ‘isolationsfængslingen af Abdullah Öcalan, fængslingen af journalister og advokater, den fortsatte undertrykkelse af kurderne og ikke mindst ROJ-TV sagen. ROJ-TV sagen var i højsædet, da retssagen foregik i København og derfor havde en enorm symbolsk betydning for kurderne. Endvidere var der i 2011 fokus på det tyrkiske militærs brug af kemiske våben.

FREMTIDEN FOR KURDERNE

FEY-KURD håber, at energien hos kurderne i Irak, Iran, Syrien og Tyrkiet kan blive overført til kurderne i Europa, og ikke mindst de herboende kurdere, således at flere og flere deltager aktivt i freds- og frihedskampen. FEY-KURD: “Målet for 2012 er bl.a., at vi bevare gejsten og modet mod bedre tider, samt troen om fred og frihed.

SAMMENARBEJDE MED DANSKE MEDIER OG ORGANISATIONER

I 2011 har FEY-KURD fortsat sit gode og engagerede arbejde ved, at få skabt nogle gode kontakter med de danske medier, politiske partier, menneskerettighedsorganisationer og ngo’er. Løbende holder FEY-KURD møder med de mange organisationer for, at informere om den seneste politiske udvikling i den kurdiske konflikt.

UDARBEJDET AF: DKKC