’EU skal forholde sig til situationen i Tyrkiet’

Det tyske EU-parlamentsmedlem Andrej Hunko opfordrer EU-Kommissionen til, at lytte til de sultestrejkende kurdere, som pt. befinder sig i Strasbourg. Andrej Hunko spørger direkte i sit brev om, hvad der er EU-Kommissionens og Europarådets holdning i forhold til den seneste udvikling i Tyrkiet, samt den fortsatte undertrykkelse og uretfærdige behandling som kurderne er udsat for. Hunko udtrykker i sit brev, kommissionen senest svare tilbage nu på mandag.

Sultestrejken som snart har varet i over 50 dage er sammen med den politiske situation på dagsordnen i EU-parlamentet.

Andrej Hunko nævnte forude i sit brev ’tilfangetagelsen af fredelige demonstranter, fagforeningsfolk, journalister og advokater’.

Hunko uddyber således: ”Fængslerne er fyldte med kurdiske aktivister og kurdernes basale menneskerettigheder undertrykkes dagligt, hvad er kommissionens og parlamentets syn på det og hvordan vil man fremover forholde sig til denne situation?”. EU-kommissionen bør presse Tyrkiet til at løslade de politiske fangere, da de kun er røget i fængsel pga., at de hat ytret sig demokratisk om den kurdiske problematik, samt at deres overordnede ønske er, at kurderne opnår fred og frihed.

 

KILDE: FIRATNEWS ANF