KON-KURD : 2012’s Newroz skal være ”Frihedens Newroz”!!!

Newroz som er symbolet på friheden, modstanden og kampen for kurderne er bl.a. kendetegnet gennem det kurdiske folks leder Abdullah Öcalans mangeårige kamp for retfærdighed. Vi ønsker alle en god Newroz og målet med er, at det skal være ”Frihedens Newroz”.

Det kurdiske folk er et ”Newroz-folk”. Forstået således, da den kurdiske historie viser, at der stort set hele tiden har været besættelse af undertrykkende kræfter. Men vores folk har derimod igennem tusinder af år bevaret Newroz-fejringernes ”ild” og dermed været opmærksomme på den betydning Newroz har for deres friheds- og fredskamp.

Newroz kan dermed ses som kampen og protesten mod de undertrykkende kræfter. Undertrykkende kræfter som behandler en som sine slavere. Newroz er tegnet på de sejre der er opnået, samt de sejre som venter i fremtiden.
Dette års Newroz har derfor både for vores folk og resten af folkene i området en historisk betydning. De sidste års Newroz-fejringer har haft budskabet som ”Fri Identitet, Frit Lederskab og Demokratisk Autonomi” og i 2012 er budskabet lige så tydeligt, men nu hedder det ”Nok er Nok, Frihed og kun Frihed”. Året Newroz er ikke kun en frihedens kamp, men også en befrielseskamp. Vores folk i Tyrkiet, Syrien og Iran har fået nok af den undertrykkende, assimilerende og dobbeltmoralske politik, som bliver ført i landene. Vi ønsker ikke, at vores leder Abdullah Öcalan ved endnu en Newroz er isolationsfængslet og ønsker hans frihed.

Kurderne er trætte af presset på de kurdiske politikere og tilfangetagelser af dem, at kurderne ikke kan forsvare sig på sit modersmål, at børn bliver fængslet og seksuelt mishandlet i fængslerne, at mødre bliver slået med knipler af politimyndighederne – alt dette har gjort at kurderne ikke kan tolerere mere.
Vores folk har med sin lange historie i området ret til de samme rettigheder, som alle andre folk i området. Vi vil behandles ens og med garanti for frihed. Årsagen til dette er, at vi er kurdere og at vores land er Kurdistan og derfor fortjener vores frihedskamp dette resultat.

Derfor invitere og fejre vi dybest set alles Newroz og håber, at vi i fællesskab kan skabe en fælles platform, hvor vi får løst den kurdiske konflikt med fredelige principper, og derfor derudfra får skabt dialog med de demokratiske kræfter og foreninger, samt gjort dem opmærksomme på, at vi inderligt ønsker en fredelig løsning gennem dialog og forsoning. Alle kurdere har i denne del af processen et ansvar om, at få gjort andre opmærksomme på den undertrykkelse og assimilation vi stadig er udsat for.

Vi kalder på samtlige demokratiske kræfter og bevægelser i Iran, Syrien, Irak og Tyrkiet og håber endnu en gang, at vi med fællesfront kan skabe et demokratisk fundament, hvor der bliver plads til alle folkeslag og at de bliver respekteret og accepteret for deres forskelligheder. Med Newroz-fejringernes ”kræfter” invitere vi til solidaritet og sympati for en bedre fremtid. Med dette budskab håber vi, at de demokratiske organisationer i hele verden vil være opmærksomme på den kurdiske problematik og fremvise forståelse og støtte vores situation.

Forbundet for Kurdiske Foreninger i Europa (KON-KURD)