Roj Tv niçin karartıldı?

Roj Tv’nin uydu üzerinden yaptığı yayınlar durdu ve Kürdistan’ın dünyaya açılan penceresi şimdilik karartıldı. Bu filmi çok görmüştük, MED Tv, CTv ve MEDYA Tv gibi oldu ve yeniden başka bir uydu bulunana kadar. Yüz otuzdan fazla kanala sahip devlet, Roj Tv’den çok korkuyordu.

FOTO: SLOTTEMO LYNGSTAD MARTIN

Çünkü, Roj Tv devletin Kürdistan’da yaptığı katliamları halkın aracılığıyla açığa çıkardığı ve dünya kamuoyuna duyurduğu için iktidar için tehlikeliydi.

Roj Tv, Türk Cumhuriyet tarihinin tüm sahtekarlıklarını, tekçi, ırkçı ve faşizan zihniyetini gözler önüne serdiği için tehlikeliydi.

Roj Tv, sadece Kürtlerin değil, Kürdistan ve Anadolu’da yaşayan katledilmiş, dışlanıp sindirilmiş kimliklerin de sesi olduğu için tehlikeliydi.

Roj Tv, televizyonculuğun sadece bir eğlence aracı olmadığını, doğru enformasyon, doğru habercilik ve farklı kesimden halkların ve gurupların kendilerini ifade etme kanalı olduğu için karartıldı.
Bu çağda hala Kürt halkının eğitim kurumları ve haber alma araçları olmadığı için Roj Tv evlerde birer Kürtçe kurs ve bilgilenmek için bir okuldu.

Anadilinde haber almadan tutalım da çocuk ve kadın proğramlarından spor, belgesel ve sağlık sorunlarına kadar, Kürt halkının kendi emeğiyle kurduğu bu en doğal TV hakkına AKP tahammül edemedi. Kürt medyasına yönelik bu akıl almaz düşmanlık iletişim tarihinde görülmemiş bir yere sahip. Bu anlamda iletişim doktora tezleri olarak tarihe geçecektir.

Yüz otuzdan fazla kanalı olan devletin, Kürtlerin bir kanalına dahi tahammül edememesi ciddi bir uygarlaşamama sorunu olarak karşımızda duruyorsa da ölümün ecele faydası yok. Bu aşamadan sonra, Kürt halkını susturmanın mümkün olmadığı ve olamayacağı açıktır. Birinci Dünya Savaşı döneminde ki karanlığı yaşamıyoruz. Gelişen iletişim teknolojisi, Kürt halkı gibi mazlum halklara kolay iletişim fırsatını ve avantajını sunuyor.

Kürde düşmanlıkta sınır tanımayan AKP, ulusal ve uluslararası hukuku da çiğneyerek, muhtemelen rüşvet dahil olmak üzere binbir hilekarlık ve etrika ile şimdilik Roj Tv’nin ekranını karartıysa da, aldığımız bilgilere göre enternet yayını devam ediyor, edecek, bir uydu yayın bulunana dek.
Çağın en gerici, en ırkçı politik yapılanması olarak İslamı kullanan ve sırtını CIA’ya dayayan Fethullah Gülen şebekesi ile rantçı AKP’nin iktidar ortaklığı bir tür alaturka faşizmini oratya çıkarmış. Bu iktidar devlet olmanın tün olanaklarını başta Kürt halkı olmak üzere mazlum halklara karşı en acımasız ve en ahlaksız yöntemlerle kullanıyor.

Gerçeklerin bilinmemesi için, Kürt halkının bilgi ve haber alma hakkını gasp etmeyi bu kez Eutelsat adlı şirketin aracılığıyla yapıyor. Bu durum doğal olarak Kürt halkının büyük öfkesine neden olmuş durumda. Bu tür saldırılar Kürt halkının çok daha örgütlenmesine, birlik olmasına ve kararlı mucadele vermesine vesile olmaktan başka işe yaramayacaktır.

AKP ve ortağı Gülen, Kürt halkına karşı Türk tarihinin en sinsi, en zalimane savaşını veriyorlar; ancak gözlemlerimiz, Kürt tarihininde de en görkemli, en bilinçli ve en kararlı mücadelesinin ortaya çıkmasına neden olduklarını bilmeleri gerekiyor. Biraz insanlık varsa, bu saldırılar AKP’li Kürtleri birazda olsa düşündürmeli. Kendi halkına karşı ihanet içinde olmak hayatta en lanetli bir durumdur. Unutulmamalı ki, halkların ulusal kurtuluş tarihlerinde bu tür kesimler, işbirlikçi olarak yaptıklarının bedellerini ağır ödediler. Böyle devam ederse, Kürdistan’da diğer statükocu partiler nasıl tükendiyse AKP’de tükenecektir.
 Sahtekarlıklar öyle sistematik hale dönüşmüş ki, “Demokratik açılım” adı altında siyasi ve kültürel kırım uygulanıyor. Her defasında “Kürtlerin haklarını vereceğiz” dediklerinde insanlıkla alay edercesine mutlaka ardından operasyonlar ve katliamlar geliyor. Barış grubunu dağlardan ülkeye getirterek Kürt halkını kandırmak istediler ve ardından da tutuklama kararı çıkartılar. Resmen “çözüm için görüşmeler yapıyoruz” deyip ardından bombardımanlar ve operasyanlar biribirini izledi. Seçimlerde Musa Anter’in adını kullanan Erdoğan kitaplarını yasaklatmaya kadar işi götürdü. Son çeyrek asırlık süreç, baskılar ve katliamlar sindirmeyi değil aksine başkaldırıyı daha da pekiştirdiğini gösterdi. Tarih bize Roj Tv’nin karartılmasının devlet açısından bir zafer değil, bir hezimet olacağını gösterecektir.

AYDIN DERE