Radio- og TV-nævnet undersøger ROJ TV for 4. gang

Januar 2012 Radio- og tv-nævnet åbner for 4. gang en undersøgelse af Roj TV. Det er blevet besluttet på et timelangt møde i nævnet.

Radio- og tv-nævnet vil nu undersøge, om Roj TV’s sendetilladelse kan inddrages. Det sker efter byretten har dømt den kurdiske tv-station for at udsende ukritiske indslag med den kurdiske oprørsbevægelse, PKK.

Det er netop kommet frem mandag eftermiddag, efter at nævnet har holdt møde.

– Radio- og tv-nævnet har enstemmigt besluttet, at der på baggrund af byrettens dom er grundlag for at starte en undersøgelse af Roj TV. Byrettens dom fremhæver flere forhold, der kan være relevante i forhold til radio- og fjernsynsloven, siger Radio- og tv-nævnets formand Christian Scherfig.

Han forklarer, at nævnet konkret vil granske tv-stationens sidste tre måneders udsendelser. Det sker fordi Byretten i København den 10. januar dømte Roj TV skyldig i at have udbredt terrorbudskaber for den kurdiske terrororganisation PKK.

– Det vi kommer til at tage stilling til er de sidste tre måneders udsendelser, og hvis de iøvrigt ligger inde med udsendelser længere tilbage. Men de er kun forpligtet til at udlevere de sidste tre måneder, lyder det fra formanden.

Ud over terrordommen vil nævnet se nærmere på, om Roj TV’s redaktionelle beslutninger træffes inden for Danmarks grænser.

– EU-reglerne kræver, at de redaktionelle beslutninger træffes i det land, hvor mediet har sit hovedkontor. Det vil vi nu også undersøge nærmere, siger Christian Scherfig.