Leif Blædel: Hvad nu, hvis ROJ havde været en dansk tv-station i 1942-45

Under overskriften ’Udemokratiske manerer’ skriver Leif Blædel i Weekendavisen, at kurdiske ROJ TV har alle de magtfulde magter imod sig og skal lukkes, fordi den oplyser de undertrykte. Blædel skriver: ”Jeg tænker mig situationen, at Erik Seidenfaden, leder af Dansk Pressetjenese i Stockholm 1942-45, havde åbnet en radiostation, der sendte nyheder til Danmark. Tyskerne ville rasende have krævet den lukket, den var jo styret og sikkert finansieret af og i hvert fald talerør for den danske terrorbevægelse. Skulle svenskerne parere ordre.”

Kurder.dk bringer hele kommentaren fra Leif Blædel bragt i Weekendavisen.

“I de gode gamle dage var det utænkeligt at et folketingsmedlem, for slet ikke at tale om en minister, udtalte sig om skyldsspørgsmålet i en retssag forinden endelig dom var faldet. Det var inden Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti. De to partier er, når det passede i deres kram, sprunget op og faldet ned på den respekt for magtens tredeling. Og deres udemokratiske manerer er beklageligvis smittet af på andre.

Det er kommet kraftigt til udtryk, efter at byretten, uden at (kunne) beordre den lukket, har dømt den kurdiske tv-station ROJ-TV skyldig i at være finansieret og styret af den kurdiske organisation PKK. Endnu inden ROJ-TV havde meddelt den selvfølgelighed, at dommen blev appelleret, så var de der til hobe, uden at en tanke om pressefrihed bare strejfede dem. Naturligvis og mest drastisk krævede DF stationen lukket, ligesom den konservative retsordfører Tom Behnke, der jo i øvrigt er af samme rod. Andre ordførere udtalte sig på tilsvarende måde, om end lidt mindre voldsomt.

Stærkest og mest utroligt var det dog, at to ministre, justitsminister Morten Bødskov og kulturminister Uffe Elbæk samme dag udsendte en fælleserklæring – både på dansk og engelsk – om, at de vil sikre, lovgivningen giver adgang til at stoppe radio-og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme.

Dét, som reaktion på en endnu ikke afsluttet retssag? Jo, for det var til ære for tyrkerne, derfor også på engelsk. Af samme grund en stramning i den engelske tekst: På dansk, påviser Information, hedder det, at man ”på tilstrækkelig vis” vil sikre en lovgivning etc., det bliver på engelsk til ”på fuldt tilstrækkelig vis”, hvilket ikke er en tilfældighed, sådan sjusker statslige jurister ikke med ordene.

Ministrenes erklæring kom, efter at tyrkerne havde teet sig som rasende, da dommen ikke lukkede stationen. Deres udenrigsminister havde omgående telefonisk kastet sig over Villy Søvndal, og Tyrkiets ambassadør i Danmark ville ifølge eget udsagn til Information ”straks ringe til Radio-og tv-nævnet og få dem til at inddrage sendetilladelsen.” Det er en højst usædvanlig omgang diplomati, vi har overværet her. Og normalt ville danskerne næppe reagere så ydmygt på tyrkernes tølperagtige optræden. Men der er måske en naturlig forklaring. Tyrkerne kan føle sig i deres gode ret, og danskerne kan erkende, at de er det. Det hænger sammen med Anders Fogh Rasmussens udnævnelse til generalsekretær for NATO.

Som det måske er glemt, ville Tyrkiet oprindelig ikke stemme for den udnævnelse. De ændrede først holdning efter flere dages intense forhandlinger. Og den tyrkiske premierminister Erdogan har udtalt, at Tyrkiet gik med til udnævnelsen mod, at Danmark gjorde noget ved ROJ-TV.

Desuden: Ifølge et af de dokumenter, Wikileaks har offentliggjort – en indberetning til Washington fra USA’s ambassadør Laurie Fulton her – har det danske statsministerium oplyst hende om, at regeringen havde ’understreget’ ROJ-sagens betydning for anklagemyndigheden.

Fogh Rasmussen har bestridt den første oplysning, rigsadvokaten den anden. I en så delikat sag, som angår følsomme internationale anliggender og den nationale stolthed (og Fogh Rasmussens ære), er de begge nærmest tvunget til at sige sådan, enten det er sandt eller ej.

Og så ser de herrer stort på, at sagen fundamentalt drejer sig om pressefrihed og ytringsfrihed.

Som bekendt er det ikke friheder, der nyder den største yndest i Tyrkiet – undtagen på papiret.

Snesevis af journalister holdes fængslet, sigtet for ’opfordring til terror’, hvis der overhovedet er rejst nogen sigtelse imod dem, også kurdiske politikere og intellektuelle forfølges for mindre end et godt ord om kurderne. Deres synspunkter må ganske simpelt ikke komme frem. Derfor er styret så rasende på ROJ-TV, der høres af kurdere over hele verden, og der er 20 millioner i Tyrkiet.

Man skulle mene, danskerne havde sans for kurdernes behov for at se og høre en kurdisk station. Det har myndighederne da også haft tidligere – dengang det var gratis. Men Tyrkiet bakkes i den sag op af USA, som er ivrig for at holde fast på landet i NATO og derfor ifølge almindelig statsræson giver Fanden i kurdernes ytringsfrihed. Så bliver danskerne lidt mindre standhaftige. Så oplever man to ministre, der i en erklæring skriver om en organisation, der ”opfordrer til terrorisme,” skønt den foreløbige dom fastslår, at dét gør ROJ-TV ikke.

Dele af pressen er med på spøgen. Med udsagn fra både USA og Tyrkiet førte tre journalister på Berlingeren sidste år en månedlang kampagne imod ROJ-TV. Og efter byrettens dom forleden oplevede man, at Politikens chefredaktør Bo Lidegaard brød den mest elementære presseetiske og også demokratiske regel og ’afgjorde’ skyldsspørgsmålet med et ”skyldig” i slutpointen i sin over-hals-og-hoved leder, at den dom (altså den foreløbige) ”nødvendigvis må få den konsekvens, at stationens sendetilladelse inddrages.” Det havde måske været mere smagfuldt, hvis Lidegaard, tidligere topembedsmand (senest departementsråd) i Fogh Rasmussens regering, havde ladet en anden udtrykke bladets mening i den sag.

Jeg tænker mig situationen, at Erik Seidenfaden, leder af Dansk Pressetjenese i Stockholm 1942-45, havde åbnet en radiostation, der sendte nyheder til Danmark.

Tyskerne ville rasende have krævet den lukket, den var jo styret og sikkert finansieret af og i hvert fald talerør for den danske terrorbevægelse.

Skulle svenskerne parere ordre.”