Regeringen bøjer sig for Tyrkisk pres

Regeringen vil ændre straffeloven, så Roj TV kan lukkes med tilbagevirkende kraft, efter byrettens afgørelse, hvor tv-stationen blev kendt skyldig i terrorvirksomhed. Radio- og Tv-nævnet afviser den politiske pres.

Regeringen har besluttet at straffeloven skal ændres efter byrettens terrordom mod Roj TV, så kurdernes kanal kan lukkes med tilbagevirkende kraft. Beslutningen støttes bredt i folketingsgruppen, med undtagelse af Enhedslisten, der vil have terrorlovgivningen ændret, så Roj TV ikke kan dømmes.

”Hvis der er et hul i lovgivningen, skal det naturligvis lukkes”, står der i en pressemeddelelse fra justitsminister Morten Bødskov (S) og kulturminister Uffe Elbæk (R).

”Sammen vil vi derfor nu i Justitsministeriet og Kulturministeriet sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for radio- og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme”, påpeger de to ministre.

Formanden for Radio- og Tv-nævnet afviser, at politikerne kan lukke Roj TV med tilbagevirkende kraft, hvis de ændre straffeloven.

”Radio- og tv-nævnet er ikke underlagt nogen politiske instruktionsbeføjelser og arbejder uafhængigt af eksempelvis regeringen”, siger formand Christian Scherfig.

”Det, vi skal tage stilling til i forhold til ROJ TV’s sendeforhold, er den til enhver tid gældende radio-og fjernsynslov. Derfor vil det ikke have nogen umiddelbar konsekvens, at straffeloven bliver ændret, siger han.

Christian Scherfig mener samtidig, at det vil være “ganske overraskende”, hvis straffeloven bliver ændret med tilbagevirkende kraft og ikke kun vil gælde eventuelle fremtidige lovovertrædelser. Derfor tvivler han på, at en ændret lovgivning vil få betydning.

Han anser det for at være en hypotetisk mulighed, at en lovændring kan få konsekvenser for Roj TV.

”Jeg har svært ved at se, at det skulle ske med bagudvirkende kraft. Men rent teoretisk kunne der godt skabes en forbindelse mellem straffeloven og radio- og tv-loven, så det får betydning for fremtidige sager”, siger Christian Scherfig.

Radio- og Tv-nævnet afholder deres næste møde den 23. januar, hvor Roj TV vil blive drøftet.

– Der er to spor i forhold til de overvejelser, vi skal gøre os på mødet. Hvordan ligger sagen, hvis den bliver anket til landsretten og hvad sker der, hvis den ikke bliver anket, siger Christian Scherfig.