BDPs formand: ROJ TV er øret, øjet og stemmen

Den franske satellitudbyder Eutelsat oplyser, at selskabet har opfordret alle sine distributører, som sender ROJ TVs signal, om at lukke for sendingen. BDP er oprørte over beslutningen.

BDPs (fred- og demokratiparti) medformand Gülten Kisanak fordømte i går det franske satellitselskabs beslutning om at suspendere stationens udsendelser.

– Afgørelsen er uacceptabel og en krænkelse af tanke, presse og informationsfriheden. ROJ TV er et talerør for os alle. Vi skal beskytte vores stemme med kamp og modstand, sagde hun.

Hun bemærkede, at den igangværende politik af tv-stationen er en del af premierminister Recep Tayyip Erdogan og AKP-regeringens forsøg på at lukke munden på det kurdiske folk.

– Tyrkiet forsøger at skjule sandheden fra offentligheden, sagde Kisanak.
Og tilføjede videre:

– ROJ TV er øret, øjet og stemmen for det kurdiske folk. Det er et talerør for dem, der kræver demokrati og fred. Ingen er stærke nok til at lukke munden på denne stemme. Forsøget på at lukke munden på ROJ TV styrker AKP-regerings ødelæggende og eliminerende politik.

Derudover fastslog medformanden, at det kurdiske folk vil kæmpe imod presset på stationen og opfordrede alle til at protestere imod afgørelsen.

– Det kurdiske folk knægtes, beskyt jeres stemme.
Den 10. januar idømte Københavns Byret tv-stationen 40 dagbøder af 65.000 kr. for at have viderebragt ukritiske nyheder om oprørsbevægelsen PKK, Kurdistans Arbejderparti.